Historia

Kankas gård är en av de få bevarade medeltida herrgårdar som byggts av den högre adeln. Huvudbyggnaden är en av de äldsta stenslott som varit bebott från medeltiden fram till våra dagar. Stenbyggnaden uppfördes av Henrik Klasson Horn mitten av 1500-talet. Det rappade slottet i tre våningar har formen av en kub som kröns av ett brant tälttak. Reparationer utfördes i mitten av 1700-talet bl.a. revs den tredje våningen och fasaden fick en symmetrisk utformning. Den tredje våningen återuppbyggdes år 1935 av den dåvarande ägaren Claes Fredrik Aminoff. Slottet ägs sedan 1990-talet av Stiftelsen för Åbo Akademi .

Muséets guidade rundturer

Hösten 2018-våren 2019

Guidade rundturer enligt överenskommelse. Vid frågor, kontakta: info@kankas.fi. Muséet upprätthålls av Stiftelsen för Åbo Akademi. www.stiftelsenabo.fi.